Zekanızı İyi Kullanmayı Biliyor Musunuz?

Yapılan araştırmalara göre zeka, beynin öğrenme gücüne bağlı olarak geliştirilebilen ve kullanılabilen yeteneklerden biridir. Zekayı geliştirmenin de birçok yolu bulunmaktadır. Peki siz Zekanızı İti Kullanmayı Biliyor Musunuz? Bu yazımızda, zekamızla ilgili ne kadar fikir sahibi olduğumuzu ve kişisel gelişimde zekanın ne kadar önemli olduğunuz aktarmaya çalıştık. Gelin birlikte inceleyelim…

Ne Kadar Zeki Olduğunuzu Biliyor Musunuz?

Uzmanlar, zekanın duygusal ve mantıksal olarak iki farklı açıdan ele alınacağını, bu iki açı arasında da niteliksel olarak farklılıkların bulunduğunu belirtmektedir. Mantıksal zeka daha çok sayısal verilere dayalı olan, daha sembolik ve şifrelere dayalı bir yetenek olarak tanımlanabilir. Karmaşık bir problemi çözmek, bir işi sonuca ulaştırmak, hesaplamalarda bulunmak gibi hayatın sayısal verilere dayandırılması gereken noktalarında devreye giren bir yetenektir mantıksal zeka. Yapılan bir takım testler neticesinde ise kendisini gösterir.

Duygusal zeka ise daha çok sosyal çevre içerisinde, bireyin kendisini ve çevresindekileri fark ederek, duygusal olarak bu farkındalık kapsamında hareket etmek gibi aktivitelerin meydana gelmesine neden olan yeteneğidir. Daha çok yaşam süresince, çevreyle olan bağlarla birlikte kendini gösteren ve mantıksal zeka gibi testlerle ortaya çıkarılamayacak bir kavramdır.

Zeka, bireyin sahip olduğu ve yaşamı boyunca geliştirebileceği yegane yeteneklerinden biridir. Hem mantıksal hem de duygusal olarak bu gelişimin sağlanması mümkündür. Uzmanlara göre duygusal zeka, gezmek, konuşmak gibi güncel faaliyetlerle geliştirilebilir. Mantıksal zeka ise, bilginin pekiştirilmesi ve güncel tutulması ile ileri seviyelere çıkartılabilir. Peki siz ne kadar zeki olduğunuzu biliyor musunuz? Bunu günlük yaşam ritüelleri içerisinde test etmeniz mümkündür.

Kişisel Gelişimde Zekanın Önemi

Matıksal zekanız hakkında yapılan testlerle birlikte bir fikir sahibi olmanız mümkün olabilir, fakat duygusal zekanız hangi durumlarda devreye giriyor ve sizde bu alanda bir gelişim söz konusu mu? Duygusal zekası ağır basan bireyler, kelime hazneleri geniş, araştırmayı seven, değişiklikten korkmayan, kendini ve çevresindeki bireyleri iyi tanıyan, kendi zayıf ve güçlü yönlerini keşfedebilen, insanların duygu ve düşüncelerine önem veren bireylerdir. Bu gibi özelliklere sahipseniz, duygusal zekanızın yüksek olduğundan bahsedebiliriz.

Mantıksal zekanızın yüksek olduğunu ise, toplumsal yaşam içerisinde problemlere karşı takınmış olduğunuz tutum ve davranışlarınız ile algılamamız mümkündür. Problem çözme konusunda ne kadar ileri seviyedesiniz, yaptığınız hesaplamalar neticesinde doğru kararlar alabiliyorsanız, gördüğünüz bir şeyi asla unutmuyor, gittiğiniz bir adrese ikinci kez yanılmadan gidebiliyorsanız mantıksal zekanız yüksek demektir.

Kişisel gelişimde zekanın iki tarafına da ağırlık vermek ve kendimizi her iki alanda da geliştirebilmek oldukça önemlidir. Sosyal çevreden kopmadan, problemlerle başa çıkabilmeyi öğrenerek ve birlikte yaşadığımız bireylere karşı sorumluluklarımızı bilerek yaşamak, biri toplum içerisinde daima daha iyi yerlere getirecektir. Kişisel gelişimde zekanın önemi bu yüzden oldukça önemlidir. Hem olaylara karşı bakış açımızı hem de davranışlarımızı zeka çerçevesi içerisinde şekillendirebilir, kendimizi hem mantıksal, hem de duygusal anlamda ileri seviyelere yükseltebiliriz.