Kurumsal Psikolojik Destek Önem Kazanıyor

Kurumsal firmalarda, çalışanlar kurumun temelidir. Çalışanların duygu durumu motivasyonunu etkiler, bu da yapılan işin kalitesini artırarak firmanın başarısını güçlendirir. Çalışanların psikolojik durumu ve ekibe yeni katılacak olan elemanların kuruma uygun olup olmadığının kritiği firmanın geleceği için önemli detaylardır. Bu hususta, özellikle son 5 yıllık süreçte kurumsal psikolojik destek önem kazanıyor diyebiliriz. Zira, kurumsal psikolojik danışmanlar bu konuda büyük rol oynar ve kurumu oluşturan en temel organik yapının derinine inerek pek çok problemin temelden çözüme kavuşmasını sağlar.

Kurumsal Psikolojik Destek Önem Kazanıyor

Şirket psikologları ve kurumsal psikolojik danışmanların yapmış olduğu görev, kurumların devamlılığında ve kalitesinde büyük rol oynar. Kuruma yeni alınacak olan elemanların işle ve kurumla uyum içinde olup olmadığını tespit ederek bu uyum yakalanmasını sağlar. Çalışanların motivasyon seviyesini yükseltici faaliyet ve telkinlerde bulunur. Kariyer yönetimi, performans analizi ve çeşitli eğitimlerle de çalışanlar için huzurlu bir iş ortamı sağlar. Böylece, hem insan kaynakları departmanının işini kolaylaştırır, hem çalışanları iş saatlerini daha keyifli ve verimli geçirmesini sağlar, hem de şirketin bu durumdan olumlu bir dönüş almasını sağlar. Bunun yanı sıra kriz yönetiminden de sorumlu olan şirket psikologları; kurumsal psikolojik destek vermenin yanında, sosyal sorumluluk projeleri danışmanlığını da gerçekleştirir. İş hayatında yaratıcı olma yeterliliği, çalışan motivasyonu ve performansı, şirket aidiyet duygusu, kurum yöneticileri için hitabet ve yöneticilik eğitimleri, dinlenme ve gevşeme teknikleri ile şirketin tamamında bir huzur ortamı sağlayan kurumsal psikolojik destek önem kazanıyor. Şirket psikologları; danışanlarına özel hayat ve iş hayatı için destek sağlar ve bu iki ayrı platformun iç içe geçmemesi için yardımcı olur.

Yaşam Koşulları Çalışanların Motivasyonunu ve Verimliliğini Düşürüyor

Araştırmalara göre, çalışanların %80'ine yakın bir kısmı; kötü hayat koşullarına sahip olduğu düşüncesi ve kişisel kaygıları nedeniyle işteki verimini ve motivasyonunu kaybediyor. Özel hayatındaki problemler ve kaygılar, kişinin psikolojik durumunu doğrudan etkiliyor; bu da elbette ki işe konsantrasyonu engelliyor. Ve bu noktada kurumsal psikolojik destek önem kazanıyor. Aynı araştırmalar, iş yerinde konsantrasyon problemi yaşayan kişilerden yaklaşık %15'inin, özel hayatında sorunları olduğunu ve kendini güvende hissetmediğini gösteriyor.

Şirket Psikologları Sayesinde Kurum ve Çalışan Arasındaki Bağ Artıyor

Şirket psikologlarının desteğiyle özel hayatında ve şirkette kaygılarından arınan çalışanlar, iş saatlerini daha etkin yönetmeyi öğreniyor, böylece verimlilik maksimuma ulaşıyor. Bunun sonucunda şirkette değer gördüğünü hisseden personel, çalıştığı kurumun daha ileri gitmesini isteyerek çaba sarfediyor ve kurumun büyümesine katkı sağlıyor. Kurumsal danışmanlar, çalışanların geri plana atılan ve mevcut durumu etkileyen sorunlarını ön plana alarak çözüme kavuşturuyor, böylece iş potansiyellerini açığa çıkararak daha etkin bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlıyor. Çalışanların büyük bir kısmı, problemlerini iş ortamında dile getirmeyi doğru karşılamıyor. Özellikle iş ortamında yaşanan sıkıntıların saklanması gerektiği düşünülüyor. Bu nedenle, yaşanan sıkıntılar bilinçaltında gizlenerek her geçen gün daha da büyüyor ve çalışma esnasında kişinin zihninde arka planda gürültü olarak varlığını sürdürüyor. Psikolojik destek veren kurumsal psikolojik danışmanlar, işte bu problemleri ortadan kaldırarak kişi ve kurumların daha verimli ve daha aktif olabilmelerini sağlıyor.

Konuya Benzer İş İlanları