Kalite Kontrol Sorumlusu

Firmanın ve mühendislerin üretimde belirlediği standartlara uygun bir şekilde üretimin yapılmasını kontrol ve denetim ile görevli kişilerin yapmış oldukları mesleğe kalite kontrol sorumluluğu adı verilmektedir. Kalite kontrol sorumluları bağlı oldukları firma içerisinde firmanın amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda üretimin yapılma şekli ve sonuçlarını raporlamaktadır.

Firmalar faaliyetlerinin maksimum verim ile sürdürmek istemelerinden dolayı üretim süreçlerini kontrol etmek için kalite kontrol sorumlusu temin etmek istemektedirler. İş bul içerisinde verecekleri kalite kontrol sorumlusu iş ilanları ile aradıkları nitelikli kalite kontrol sorumlusu ihtiyaçlarını giderebilmektedirler.

Kalite kontrol sorumlusu olmak isteyen kişilerde genel olarak üst düzey akademik bilgi ve yapılacak iş ile ilgili olarak teknik bilgiye sahip olmaları beklenmektedir. Kalite kontrol sorumlusu kişilerin çalışma ortamları büro içerisinde olabileceği gibi üretimin yapıldığı fabrika ve atölye gibi üretim tesisleri de olabilmektedir. Çalışmalarını yürütmeleri esnasında kalite kontrol sorumluları, mühendisler, üretim elemanları, teknikerler ve yöneticiler ile iletişim içerisinde olabilmektedir.

Kalite kontrol sorumlusu mesleği içerisinde terfi olanakları da mevcuttur. Kalite kontrol elemanı olarak meslek içerisinde yer alınabileceği gibi bağlı olunan firmanın büyüklüğü, hedefleri ve Pazar içerisinde büyüme hızına göre ilerleyen dönemlerde kalite kontrol müdürlüğü gibi öneticilik pozisyonlarında da istihdam edilebilmektedir.

Mesleğe yeni başlayan kalite kontrol sorumluları bağlı oldukları firmanın ücret politikasına göre 2 3 asgari ücret kadar maaş alabilmektedirler. Meslek içerisinde deneyimli ve yönetici pozisyonlarında çalışan bireyler ise 7 8 asgari ücret kadar maaş alabilirler.

Mesleğe dair eğitim almak isteyen bireyler üniversitelerin 2 yıllık ön lisans programı olan “Üretimde Kalite Kontrol” bölümlerinden mezun olabilecekleri gibi yine üniversitelerin 4 yıllık lisans programı olan “Üretim Mühendisliği” “İmalat Mühendisliği” “Kalite Kontrol Mühendisliği” gibi bölümlerinden de mezun olabilmektedirler. Meslek içerisinde yükselme olasılıkları lisan programlarından mezun olanlar için daha yüksek olabildiği gibi kişinin kendisini geliştirmesi de meslek içerisinde yükselme oranlarını arttıran bir diğer unsur olabilmektedir.