İşverenin Aradığı Nitelikler

Günümüzde hem iş verenlerin hemde iş arayanların büyük bir kesiminin kendine özel iş ve işçi seçme analizleri vardır. İş arayan başvuru yapacağı firma için tüm çalışan haklarını gözden geçirirken; iş veren ise kadrosuna alacağı personeli mevcut bilgiler ve yetenekler süzgecinden geçirir. Bunun doğrultusunda ortak payda da buluşarak anlaşırlar. Birçok yetenekli, yapısal sorunları fark edip çözüme ulaştıran, kişisel beceriye sahip insanlar iş sahibi iken bunun tam tersi kitle ise işsizdir. Günümüzde iş sahibi olmanın geçmiş zamanlara göre yükümlülüğüyle birlikte seçme kriterleride artmıştır. İşveren birçok kişi arasından firması için en uygun olanı hangi ölçütler doğrultusunda belirliyor işverenin aradığı nitelikler nelermiş bir göz atalım.

Bilgisayar becerisi

Günümüzde en etkin ve geçerli becerilerden olan internet ortamına dair kişinin yapabilecekleri yüksel olmalı. Günümüzde geçerli bilgisayar dillerine hakim olmalı. Bunlar; C++, Java, HTML, Visual Basic, Unix ve SQL.

Kişilerarası letişim yeteneği

Şirketler büyüme istatistikleri arttığında alt ve üst taban arasındaki farkta o kadar artmaktadır. Gerek insan kaynakları uzmanı ve müdürleri gerekse halkla ilişkiler uzmanları hem bu taban arasındaki hemde işverenle personel arasındaki bağı kurmakla yükümlüdür. İletişim yeteneği birçok atılım için ön plandadır. Bu konuda ait olduğunuz sektör İK ve halkla ilişkiler olmasa da kendinizi geliştirmeniz fark yaratacaktır.

Diğer çalışanlarla samimiyetiniz ve iletişiminiz

Bu durum her firmaya göre değişkenlik gösterebilir. İşverenler ekip çalışmasını oldukça önemser ve her çalışanın belirli bir plan doğrultusunda yükselme politikasına göre sorunsuz, gelişerek çalışmasını ister. Fakat burada ince bir çizgi vardır. Çalışanların iletişiminden kaynaklanan fazla samimiyet ise farklı yorumlanabilir.

İşverenin Aradığı Nitelikler

İşverenin aradığı nitelikler


Analitik yetenek

Karşılaşılan problemleri önceden tespit edebilmek ve yapısal olarak çözüme ulaştırmak firmanın gelişmesini sağlamak işveren için öncelikli prensiplerden biridir. Günümüzde analitik yeteneğe sahip insanlar yöneticilik, müdürlük, işletmecilik ve danışmanlık gibi statülere hakimdir.

Bilginin gerekliliği

Alanınız her ne olursa olsun her konuda söyleyebileceğiniz doğrusal ve mantıklı söylemler dikkat çekecektir. Bilgi çağında yaşamanın en büyük gerekliliklerinden birinin entelektüel bir bakış açısı ve vizyona sahip olmaktır. Ayrıntılara önem veren ve doğru bilgiyi farkedip özümseyebilen bireyler firmanın ilerlemesi için gereklidir.

Yabancı dil bilgisi

Modern çağda artık tek bir dil yeterli gelmiyor. Ana dil seviyesinde firmalar ikinci ve üçüncü dil gerekliliğini mecbur kılıyor. Kişinin daha önce çok uluslu şirket deneyimi olması büyük bir avantaj elde etmesine fayda sağlıyor. Türkçenin yanı sıra mutlaka İngilizceye de hakim olmalısınız.

Konuya benzer iş ilanları