İşsizlik Maaşından Kimler Faydalanabilir?

İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere bu alanda çıkarılmış olan kanuna bağlı olarak gerekli koşulları sağlamaları durumunda, işsiz kaldıkları dönemin karşılanması için belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilen ödemedir. Peki İşsizlik Maaşından Kimler Faydalanabilir? Bu yazımızda detaylı olarak bilgi vermeye çalışacağız…

İşsizlik Maaşı Kimlere Verilir?

İşsizlik maaşı, her çalışan için işsiz olarak geçirdiği süre içerisinde bir güvencedir. Bu maaşın alınabilmesi için belirlenmiş belli başlı şartlar mevcuttur. İşsizlik maaşından faydalanmak isteyenlerin;

  • Kendi istekleri dışında bir kusur bulunmaksızın işsiz kalmış olmaları,
  • Hizmet akdinin son bulduğu günden önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmaları,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki üç yıl içerisinde minimum 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmaları,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden sonra gelen 30 gün içerisinde İŞKUR birimlerine şahsen ya da online olarak başvuruda bulunmuş olmaları gerekmektedir.

Bu şartlar sağlandıktan sonra işsizlik maaşı almaya hak kazanan adayların genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanmaya başlamaktadır. Ayrıca işsizlik süreci içerisinde olan her bireye yeni bir iş bulması için İŞKUR tarafından imkan sağlanmaktadır. Yine İŞKUR tarafından bu bireylere meslek geliştirme ve edindirme kurslarından yararlanma olanağı oluşturulmaktadır.

İşsizlik Maaşı Ne Zamana Kadar Alınır?

Ödemeler, 6 ay, 8 ay ve 10 ay olmak kaydıyla, sigorta primlerinin yatırılmasına bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için de belirlemiş bazı hususlar bulunmaktadır. Örneğin, 600 gün boyunca sigortalı bir şekilde çalışarak işsizlik sigortası primi ödemiş bulunan bir birey 180 gün, 900 gün boyunca sigortalı çalışarak işsizlik primi ödemiş bir birey 240 gün, 1080 gün boyunca sigortalı çalışarak işsizlik primi ödemiş bir birey ise 300 gün boyunca işsizlik maaşından faydalanmaktadır.

Bireylerin çalıştığı gün süresine göre ödemiş oldukları işsizlik primleri, alacakları ödeneklerin ne kadar süreceğini belirlemektedir. Günlük işsizlik ödemesi, sigortalı olarak çalışan bir çalışanın son dört aylık primine dayalı kazancı göz önünde bulundurularak ortalama kazancın %40’ı hesaplanmaktadır.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesintiye Uğramaz?

Kendi kusur ve istekleri dışında hizmet akitleri sona eren sigortalı işsizlerin son 120 gün içinde; ücretsiz izin, hastalık, genel hayatı etkileyen olaylar, kısmi istihdam, disiplin cezası, doğal afet, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, göz altına alınma gibi durumlarda işsizlik maaşı herhangi bir kesintiye uğramamaktadır. Bu gibi durumlar hizmet akdinin sona ermesine neden olmamaktadır. Ayrıca prim yatırılmaması gibi bir durum söz konusu olursa, prim yatırılmayan süre zarfı son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti olarak görülmemektedir.