İşkur’un İş Arayan ve İşverene Yaptığı Teşvikler

Değişen ve gelişen global düzende Türkiye’nin yeri, iş hayatında işverenler ve işgörenleri ekonomik kalkınma kapsamında birleştirme noktasında önemli bir yerdedir. Türkiye İş Kurumu olan İşkur, her iş arayan ve işveren için kapsamlı teşvikler yapmaktadır.

Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan İşkur verdiği hizmetler ile işveren adayların iş gücü teminini ve iş arayan adayların da iş bulma hayallerine ulaşmasını amaçlamaktadır. İş arayanların, İşkur sistemi üzerinden cv oluşturması ile pozisyon açığı olan işlere nitelikleri doğrultusunda başvuru yapabilme olanakları vardır.

Sistem üzerinden başvuru yapan işverenler ise, iş ilanı vererek, niteliklerine uygun olan iş arayan adaylar ile iletişime geçebilirler. Aynı zamanda işverenler, işgücü çizelgesi oluşturabilir veya toplu işten çıkış işlemlerini yapabilme olanaklarını kullanabilirler.

İşkur’un İstihdam Destekli Kursları

Meslek kursları ve kişisel gelişim kursları her iş arayan adayın iş sektöründe ön plana çıkmasını hedef ve başarılarını arttırmasını sağlamaktadır. İş bulmanın zaman aldığı aynı zamanda strese sebep olduğu düşünülürse, İşkur istihdam destekli kurslarından faydalanmak iş arayan adayların yararına olacaktır. Farklı sektörde, çeşitli meslek kolları için istihdam destekli kurs imkanı sağlayan İşkur’un bu projesi, nitelikli iş gücü oluşturma amacı taşıyan önemli bir proje olmaktadır.

  • İstihdam destekli kurslara katılacak kişilerde aranan şartları ele alırsak; 15 yaşını tamamlamış olmak, yetiştirilecek meslek özelliklerine sahip olmak, kuruma kayıtlı işsiz olmak, işverenin istediği özel şartlara uygun olmak, emekli olmamak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gereken şartlardır.
  • İstihdam destekli kursların süresi; en fazla 160 gündür. Günlük olarak en az 5, en fazla 8 saati haftanın 6 gününü geçmemek üzere en fazla 40 saat olarak hesaplanır. Resmi tatil günleri ise eğitim gününe dahil edilememektedir.
  • İstihdam destekli kurslarda bazı giderler karşılanmaktadır; kursiyerin zaruri gideri, 30-50 TL değişim göstermektedir. İş kazası ve meslek hastalığı sigorta kapsamında prim mevcuttur. Genel sağlık sigorta prim giderleri de İşkur tarafından karşılanmaktadır. Sanayi, endüstri sektöründe mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların, 2-5 yaş arası çocukları olması durumunda 400 TL bakım desteği adı altında ödeme yapılmaktadır.
  • İstihdam destekli kurslarda %50 işe yerleştirme garantisi sağlanmaktadır. Birçok iş arayan adayın hayallerine ulaşmasında önemli bir yere sahip olan meslek eğitim kurslarına İşkur sistemi üzerinden ulaşmak da mümkün olmaktadır.

İşkur’dan İş ve Meslek Danışmanlığı

Zaman yönetimini sağlayamadığımız iş bulma sürecinde, İşkur İş ve Meslek Danışmanlığı, yol gösterici olarak fayda sağlayan bir danışmanlık sistemini sunmaktadır. Hem iş arayanların hem de işverenlerin faydalanabildiği bu danışmanlık, iş portföyünüz ve iş etik kodlarınız açısından size uygun kriterlerdeki iş yeri ve işgörene ulaşmanız noktasında önem taşır.

İşkur İş ve Meslek Danışmanlığı ile; iş yerinin sektörü, büyüklüğü ve coğrafi konumu göz önünde bulundurularak, işveren portföyü oluşturulmaktadır. İşverenlerden iş gücü talebini alma, İşkur hizmetlerini tanıtarak süreci yürütmeyi amaçlar.

İşgücü piyasası kapsamında, art ve talep doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacı istihdamı için değerli bir hizmet anlayışı benimsenmektedir. İşkur danışmanları, ilerideki süreçlerde ihtiyacın olabileceği meslekleri belirleyerek yol haritası çizer. Bu noktada iş arayan adaylar için de oluşabilecek fırsatlar güncel tutulmaktadır.

Girişimcilik Eğitim Programı Nedir?

İşkur tarafından iş yaşamına girecek olan adaylara teşvik amaçlı yapılan diğer bir program da Girişimcilik eğitim programıdır. Girişimcilik programına daha önce dahil olmamış olan kişiler; 18 yaşını tamamlamak şartıyla, kuruma kayıtlı olarak, iş ve meslek danışmanı hizmetlerinden faydalanması ile birlikte Girişimcilik Eğitim Programından yararlanabilmektedirler.

Her sektör için geçerli olan Girişimcilik programı ile birlikte, hayal ettiğiniz iş hayatına girmeniz daha sağlıklı ve uzun ömürlü olacaktır diyebiliriz.

İşşizlik Maaşı Nasıl Alabilirim? Şartları Nelerdir?

İşkur istihdam sağladığı alanların dışında, işten çıkarılmış olan kişilerin de bazı haklarını korumaktadır. İşkur’un işsizlik maaşı uygulamasından yaralanmanız için bazı şartlara uyması gerekiyor; öncelikli şart isteğiniz dışında işten çıkarılmış olmanız (iş yerinin iflas etmesi vb.) çalıştığınız kurumdan ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmak, aynı zamanda son üç yıl 600 gün işsizlik sigorta primlerini ödemiş olmanız şartları aranmaktadır. Statü derecesine göre değişiklik gösteren işsizlik maaşını 10 aya kadar olmak mümkün olmaktadır.

  • İşsizlik maaşı başvurusu yapmak için; hizmet akdinizin bitmesi ile beraber 30 gün içinde İşkur’a şahsen başvuru yapabilir veya İşkur sitesi üzerinden online olarak başvuru yapmak mümkün olmaktadır.
  • Statüye göre farklılık gösteren işsizlik maaşının 2019 rakamlarının tablosu;
Çalışırken Alınan Brüt ÜcretAlınabilecek İşsiszlik Ödeneği
3000 TL1191 TL
4000 TL1588 TL
5000 TL1985 TL
2558 TL ( Asgari Ücret İçin)1015 TL

İşkur İlave İstihdam Teşviki

İşkur, 4447 sayılı Kanunun geçici 19. ve 21. maddeleri kapsamında ele aldığı ilave istihdam teşviki sağlamaktadır. Sigortalı olan kişinin bu uygulamadan yararlanması için, bazı şartlara uygun olması gerekir.

  • Sigortalı kişilerin; işe alındıkları aydan önceki üç aylık süreçte 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması gerekir. İŞKUR’a kayıtlı aynı zamanda işsiz olmaları gerekir. 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenleri tarafından istihdam edileme şartı aranmaktadır.
  • İşyeri yönünden aranılan şartlara değinecek olursak; özel sektör işverenine ait olunması, sigortalının iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması, yasal süre içinde aylık prim ve hizmet evraklarının SGK’ya iletilmesi, sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, yasal olarak ödeme süresi geçmiş sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi ile ilgili gecikme cezası veya borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Aynı zamanda, işverenin çalıştırdığı işçileri sigortalı olarak bildirmediği ya da bildirse de sigortalı işçileri çalıştırmadığı şeklinde tespitlerin bulunmaması başvuru yapacak işyeri için teşvik şartları arasında yer almaktadır.

İşkur’un sağlamış olduğu destek tutarı, iş yerinin sektörüne göre farklılık göstermektedir.

İşkur, birçok işveren ve iş arayan adaylar için istihdam, iş gücü teminini sağlama amacının yanında farklı teşvik çalışmaları da yapmaya devam etmektedir. Özellikle, 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan,İşkur Asgari Ücret Desteği şartlara uygunluk sağlayan her kişi için önem ifade etmektedir. Kadınları, yeni mezun olan gençleri, mesleki yeterlilik belgesi olan kişileri iş yaşamına kazandırmak amacıyla, sosyal güvenlik primi işveren paylarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması ile Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki uygulamasını hayata geçirmiştir.

Engelli İstihdamı Teşviki

İş bulma aşamasındaki engellerin dışında, iş gücünün fiziksel olarak engelli olduğu kişiler de iş yaşamına katılma aşamasında zorluklarla karşılaşmaktadır. İŞKUR da Engelli İstihdamı Teşvik uygulaması ile birlikte, birçok engelli adaya fırsatlar sunmaktadır. İşverenin özel sektör kontenjanı doğrultusunda, kontenjan fazlası veya yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda, her bir engelli için asgari ücret verilmesini sağlamaktadır. Sosyal güvenlik primi, işveren paylarının tamamı hazinece karşılanarak, birçok engelli vatandaş için hayal ettikleri iş yaşamı imkanlarına ulaşmalarında önemli katkılar yapmaktadır.