İş Yerinde Level Atlama!

İş yerinde level atlama yani çalıştığı departmanda yükselme kaydeden kişilerin çalışma koşulları genellikle daha verimlidir. Çalışan personellerini yerinde saymaya mahkum eden yöneticiler çoğu zaman iş yerinde kademe atlatmak isteyen personellere yükselme imkanı vermiyor. Bu durumda çalışan personellerin hedefleri ve amaçları olmadığı için doğal olarak bir gaye içinde olamamaktadır. İş yerlerinde level atlama çoğunlukla belli koşullara göre düzenlenmektedir. Bir Genel Yayın Yönetmeni alt kademede yerini doldurabilecek bir aday yetiştiremediği için doğal olarak yeni bir pozisyon boşluğu doğmamaktadır. Bu nedenden ötürüdür ki bu yaklaşım ve tavır yüzünden alt kademede çalışan personeller için level atlama da cazip gelmemeye başlamaktadır. Ömür boyu bir işte asistan olarak çalışmak mı? Yoksa zamanla o işte profesyonelleşip uzmanlaşmak mı? Tabi bu noktada şunu da belirtmekte fayda var. İş yerinde level atlama durumu için kurumun kurumsal bir yapı içinde ilerleme kaydetmesi gerekmektedir. Kurumsal bir yapı ve denetim içinde olmayan firmalarda zaten kademeden bahsetmek mümkün değildir.

Uzmanlaşmak İçin Kaç Yıl Deneyim Gereklidir?

Bir alanda uzlaşmanın yıllarca süreceği konusunda doğru bir tahmin yoktur. Ancak uzmanlık ve kıdemli olmak aşağı yukarı 7-12 yıl arasındadır. Bazen bu süreç daha da erken olabilmektedir. Bu durum tamamen kişinin ilgi ve alakası ile ilgilidir. Avrupa ülkelerinde uzmanlaşma süreci biraz çeşitlilik göstermektedir. Avrupa ülkelerinde iş hayatı çok erken yaşlarda başlamaktadır. Aynı zamanda iş hayatında çalışma saatleri de erken başlamaktadır. Güne erken başlayan Avrupalılar mesai saatleri bittikten hemen sonra çeşitli aktiviteler için kendilerine zaman ayırmaktadırlar. Zinde işe başlama fazla mesai yapmama gibi durumlar kişilerin uzmanlık alanında gelişimine katkı sağlamaktadır.

Uzmanlaşmak için öncelikle çok çeşitli ve çok kurumsal bir şirkette çalışıyor olmanız gerekmektedir. Kurumsallık bir zincir halkasından değil halkalarından oluşur. Her birimin birer depertmanı ve depertmanın altında alt birimi vardır. Böylece kurallar belli bir sistem dahilinde işler. İşyerinde level atlamak için büyük ve gelişim gösteren şirketlerin tercih edilmesi gerekmektedir.