İş Hayatında Kadın Yöneticiler

Farklılıklar hayatımızın her alanında mevcut. Doğduğumuz andan itibaren farklı cinsiyetlerle, farklı maske ve rollerle birbirimizden ayrışırız. Özsel bir bakışla yaklaştığımızda esasen sadece insanız cinsiyetler, roller bizi bütün olarak ele almaz ve ayrıştırır. Özel yaşamlarımızda kadınlar ve erkeklerin çoğu zaman birçok yargıya hapsedildiğine şahit oluruz. Kadın erkek eşitliğinden bahsetsek dahi toplumun bilinçaltına işlemiş yargıları karşımıza her daim çıkıverir. İş hayatında kadın yöneticiler ve erkekler arasındaki ayrışmalarını en net şekilde görürüz.

İş Hayatında Kadın Yöneticiler

İş hayatında kadın yöneticiler

İş yaşamının önde gelen temsilcilerinin genellikle erkeklerden oluştuğu görülür. Ülkemizde rekabet düzeyinin adil olmayışı, toplumun kadın üzerine oluşturduğu baskı, ataerkil bakış açısı derken, kadınlar iş hayatında kendilerine zorlukla yer açabilmektedir. İş yerlerinde uğradıkları haksızlıklar, mobingler, evliyse eğer çocuklara ve eşe olan sorumluluklar derken kadının işi kat be kat ağırlaşmaktadır. Tüm bu koşullara rağmen kadının iradesi ve zorlu mücadeleden yılmaması gibi özellikleri iş yerlerinde kadın yöneticilerin artmasına neden olmaktadır. Her alanda kadın ve erkek sınıflandırmaları yapılmaktadır. İş hayatında da doğal olarak kadın yönetici ve erkek yöneticilerin farkları incelendiğinde genetik yapıları gereği farklı bakış açıları yönetim şekillerini de etkilemektedir. Daha yakından bakmak gerekirse kadın yöneticilerin iş hayatında daha fazla detaycı oldukları gözlemlenmektedir. Erkek yöneticiler ise, çalıştıkları yerde daha kuralcı ve sözlerini geçirmeye yönelik davranışlar sergilemektedir. Erkeklerin problemlerin çözümüne yönelik bakış açıları pratik yollardan gelişkin iken, kadınlar öncelikle sorunları konuşarak halletmeye çalışırlar. Kadınlar, iş yerlerinde hayatlarının tümünde olduğu gibi iletişim kurmaya daha fazla açıktır. Kadın yöneticilerde gözlenen, çalışma arkadaşlarının sorunları ile moral ve motivasyon acısından fazlasıyla ilgili olma hali, erkek yöneticilerde kendini göstermez. Erkekler daha çok, hiyerarşik düzene uyulması konusunda özenlidir.

Kadın yöneticilerin detaycı bakış açıları, çalışanlarla yakın ilişki kurmaları, risk alırken kendilerini garantiye alıp şirket menfaatini en üst düzeyde tutmaları, estetik açıdan daha incelikli yeteneklerinin olması iş hayatında kadınların farklarını ortaya koymaktadır. İş hayatı olsun, farklı alanlar olsun kadın ve erkeğin varoluşsal farklılıkları birer zenginliktir. Bu bakış açısını benimsediğimizde farkındalıklı bir yaşama merhaba demiş oluruz.

Konuya benzer iş ilanları