İş Hayatında Haftada 4 Gün Mesai Mümkün Mü?

Haftada 4 Gün Çalışmak Mümkün Mü? Kulağa imkansız gibi gelse de bu sistemle çalışmakta olan birçok ülke ve şirket bulunmaktadır. Çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu artırmak amacıyla düşünülmüş ve uygulamaya alınmış olan bu sistemle birlikte birçok firma haftada sadece dört gün çalışarak, eskiye nazaran daha motive daha fazla verimlilik elde ederek başarı sağlıyor.

Yapılan araştırmaların da sağlamış olduğu verilere göre üç gün tatilin ardından 4 günlük iş maratonu, çalışanların tükenmişlik sendromuna yakalanmalarını önleyen ve verimliliği artıran projelerden biridir. Yeni Zelenda’da bulunan Parpetual Guardians şirketi bu uygulamanın öncü şirketlerinden biridir. Bünyesinde 230 çalışan bulunan şirket, tatil gününü 3 güne çıkararak sekiz haftadan oluşan bir deneye tabii tutulmuş ve bu deney sonucunda şirket çalışanlarının stres seviyesinin, şirkete olan bağlılıklarının ve işleri ile yaşamları arasındaki dengenin iyileşmeye ve normalleşmeye döndüğü saptanmıştır. Deney sonucu haftada sadece 4 gün çalışan şirketin verimliliğinde ise bir değişikliğin olmadığı belirlenmiştir.

Benzer çalışmalar farklı ülke şirketlerinde de meydana gelmiş ve dört gün çalışarak şirket çalışanlarının motive oldukları, daha sağlıklı bünyelerle, daha çok iş başarıldığı saptanmıştır.

Schulz Hofen: Beş gün çalıştığınız zaman daha fazla vaktiniz olduğunu düşünerek işleri ağırdan alıyorsunuz…

Berlin’de yer alan bir bilgisayar şirketi olan Planio’nun kurucusu Jan Schulz Hofen, dört gün çalışma yöntemini şirketinde uygulayarak, çalışanlarının nasıl daha motive olduklarını ifade etmiştir. Hofen, beş günlük süreçte çalışma koşullarının 4 günlük çalışmaya nazaran daha ağırdan alınarak yapıldığını belirtmektedir. 4 günlük çalışma ile çalışanların daha kısa sürede daha çok iş başardığını, bu şekilde saha adapte bir şekilde çalışıldığını ifade etmiştir.

İngiltere’nin İşçi Sendikaları Kongresi, İşçi Partisi’nin de desteğini alarak, çalışanların maaşlarında hiçbir değişiklik olmadan dört günlük kısa bir süre içerisinde çalışmanın yeterli olacağını vurgulamaktadır. Teknolojinin ilerlemiş olmasının bu duruma katkısına dikkat çeken sendika, bu konuda hükümete baskı uygulamaya devam etmektedir.

Fazla çalışmak tükenmişlik sendromuna yol açıyor!

Bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalar ve deneyler sonucunda haftada dört gün çalışıp üç gün tatil yapmanın bireylerde tükenmişlik sendromuna yakalanma riskinin azaldığı ortaya çıkmıştır. İngiltere ve Almanya’nın da dahil edildiği sekiz ülkede üç bin çalışan üzerinde gerçekleştirilmiş olan ankette, çalışanların yarısı günde beş saat kesintisiz çalışarak işlerini rahat bir şekilde sonlandırabildiklerini ifade etmişlerdir. Aynı ankette bu ifadeyi kullananların çoğu haftada 40 saat çalıştıklarını belirtmiş, bir kısmı da fazla mesai yaptıklarını ifade etmiştir.

Türkiye’de de özellikle ofis içerisinde çalışan bireylerin çoğu fazla mesai ve uzun çalışma koşulları nedeniyle tükenmişlik sendromuna yakalandıkları saptanmıştır. Uzun süreli çalışma şartlarına maruz kalan bireyler, bıkkınlık hissine kapılarak, yaptıkları işten zevk almamakta, bu da icra etmiş oldukları işlere yansıyarak, verimliliğin düşmesine neden olmaktadır.

Yapılan deney ve anketler gösteriyor ki, haftada 4 gün çalışıp üç gün tatil yapan çalışma yerlerinin verimliliklerinde herhangi bir değişiklik yaşanmamakta ve bu aksine çok daha mutlu ve motive çalışanların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu uygulama dünya genelinde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamakta ve güzel sonuçlar oluşturmaktadır.