İş Bulma İmkanı En Fazla Olan Meslekler


En çok aranılan personel

Üniversite adayları, bölüm tercihlerini yaparken, en fazla, iş bulma imkanı yüksek olan meslekleri tercih ediyor. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu mezun olduktan sonra, iş bulamama endişesi taşıyor. Bu nedenle iş bulma kolaylığı olan ve kazancı yüksek meslek dalları, büyük rağbet görüyor. Son yıllarda öğrenciler tarafından en fazla tercih edilen bölümler şöyle:

1.Bilişim Sistemleri

Bilgisayarın 21. yüzyılda son derece hızlı yayılması ve internetin çalışma alanında da önemli bir yer edinmesiyle, bu alandaki personel ihtiyacı arttı. Şirketler; müşteri bulma, reklam verme, eleman arama gibi faaliyetlerinin çok önemli bir kısmını internet aracılığı ile yapıyor. Dolayısıyla artık hemen her işletmede bilgisayar departmanı bulunuyor. Bu gelişmelerden hareketle de bilgisayar ve enformasyon sistemleri mezunlarının neredeyse hiçbiri işsiz kalma endişesi taşımıyor.

2.Endüstri Mühendisliği

Temel amacı kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanılması olan Endüstri Mühendisliği, geçmişte olduğu kadar günümüzde de önemlidir. Üretim yapan ya da hizmet sağlayan tüm iş kollarında endüstri mühendisleri görev yapar. İş ilanları çok olan bu meslekte, kendini geliştirmek ve birkaç alanda uzmanlaşmak, bu mühendislerin önemini arttırmaktadır. Endüstri mühendisleri; ofiste çalışabilecekleri gibi üretim bölümünde de çalışabilirler. Oldukça geniş iş alanına sahip olan Endüstri Mühendisliği, işsiz kalma olasılığı en düşük olan meslekler arasındadır.

3.İnşaat Mühendisliği

Konut, çok katlı bina, kanalizasyon ve su şebekeleri, otoyollar, toplu taşıma altyapıları gibi projelerin malzemelerinin üretilmesi ve incelenmesi ile bu gibi projelerin planlamasında baş rolü oynayan inşaat mühendislerinin ilgi alanları çok fazladır. Bu nedenledir ki, işsiz kalma olasılığı en düşük olan mesleklerin başında inşaat mühendisliği gelir. Gerek ülkemizde, gerek dünyada önemi giderek artan bu meslek on binlerce kişiye iş olanağı sağlamaya devam etmektedir.

4.Sağlık Sektörü

Sağlık sektörü işsizliğin en az olduğu sektörlerden biridir. Doktor, yoğun bakım hemşiresi, radyoloji teknikeri, hasta danışmanı, yeni doğan yoğun bakım hemşiresi gibi sağlık sektöründe hizmet veren personeller işsizlik durumu ile çok nadir karşılaşmaktadır. Tıp alanındaki gelişmelere ve birçok hastalığın tedavisinin kolaylaştırılmasına karşın, sağlık sektörü her geçen gün büyümektedir. Bunun yanı sıra, ortodondistlik olarak adlandıran diş ve ağız sağlığı ile diş çarpıklarının düzeltilmesi alanında çalışmaları yürüten meslek dalı, işsizliğin yok denecek kadar az olduğu mesleklerden biridir.