Aktüerlik

Son dönemde yıldızı parlayan meslekler arasında olan Aktüerlik mesleği özellikle günümüz şirketlerinde geniş istihdam alanına sahip olmaya başladı. Çoğu zaman Üniversite tercihimizi yaparken En üst sıralarda görüp önemsemeden geçtiğimiz Aktüerlik Bölümü Üniversitelerin Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu çatısı altında eğitim vermektedir. Türkiye’de sadece 5 Üniversite’de eğitim veren bu bölüme aslında biraz haksızlık ediliyor. Çoğu öğrenci tercih yaparken doğru bilgilendirilmiyor ve bu yüzden Aktüerya’ya gereken önem verilmiyor. Peki, nedir bu Aktüerya, Aktüerlik? Ne İş Yapar? İşte cevabı…

Aktüerya Nedir?

Sigortacılık tekniklerinde ve sigortacılığa ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında Matematiksel ve İstatistiksel teori tekniklerinin uygulanmasıyla sigortacılık konusunda tabloların oluşturulması, yasal düzenlemelere uygun olarak tarife ve teknik esasların belirlenmesi, rezerv ve kar paylarının hesaplanması ve bunlara dair finansal raporların hazırlanmasının sağlanması işlemidir.

Belki akademik bir tanım yapınca sizi zorlamış olabilir. Ama son derece popüler bölümler olan İşletme, İktisat, Arkeoloji, Ekonometri gibi bölümlerinde tanımını bu şekilde yaparsak emin olun bunları da tercih etmeye korkardınız. Daha yalın bir dille ifade edecek olursak kısaca Aktüerler finansal risk yönetimi ile uğraşırlar. İstatistiklere dayanarak şirketlere finansal anlamda gelecekte ne olabileceğini modeller, şemalar vs ile anlatan uzmanlardır. Geleceğe yönelik stratejik değerlendirmeleriyle sigorta sözleşmelerinin temel ilkelerini belirlerler.

Aktüerya Hayatımızın Her Alanında Var!

Aktüerya’nın ne olduğuna dair dışarı çıkıp bir saha araştırması yapsak kimsenin bu konuda doğru cevabı verebileceğine inanmıyorum. Ama o yabancı olduğumuz aktüerya bakın hayatımızın nerelerinde zaten hep varmış?

 • Sigorta sektörü (hayat, sağlık, mal ve kaza sigortaları)
 • Emeklilik planlarının yönetilmesi,
 • Bankacılık, denetim şirketleri ve diğer finansal kuruluşlar,
 • Sigortacılık ve finansal kuruluşlardan sorumlu denetim yetkisine sahip kamu otoriteleri,
 • Adalet sisteminde tazminat ve destekten yoksun kalma davalarında vb.

Bilmediğiniz başka şeylerde var. Örneğin: 2012 yılında Forbes ve CarreerCast.com tarafından ABD’de Aktüerlik yılın en iyi mesleği seçilmiştir.

AKTÜERLİK MESLEĞİ VE KARİYER OLANAKLARI

Aktüer olmak isteyen adayların matematik bilgisi güçlü, bilgisayardan yararlanarak sayısal analizler yapmaktan hoşlanan, girişimci, araştırmacı, yeniliklere açık, ekonomi ve bankacılıkla yakından ilgili kişiler olmaları öngörülmektedir.

Türkiye’de aktüer unvanını almak Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen şartların sağlanması ile mümkündür. Aday kişilerde olması gereken temel nitelikler ise şöyledir:

 • Lisans derecesine sahip olmak
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya
 • sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para
 • cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet
 • irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
 • görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve
 • alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
 • devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak
 • Müflis veya konkordato ilan etmemiş olmak
 • Yurt içinde veya yurt dışında; özel kurumların, kamu kurumlarının veya üniversitelerin Aktüerya ile ilgili birim veya bölümlerinde veya aktüerin refakatinde Aktüerya ile ilgili toplam üç yıl meslekî uygulama ve ya faaliyette bulunmuş olmak
 • (stajyer ve yardımcı aktüerlerde bu şart aranmaz)
 • Hazine Müsteşarlığı’nca düzenlenecek olan aktüerlik sınavlarında başarılı olmak.
 • Aktüer adayları Hazine Müsteşarlığı’nca yapılacak, dört aşamadan oluşan sınavların tümünden başarılı olmalıdır.

Yardımcı aktüerler, üçüncü seviye sınavlarını vermeleri ve yukarıdaki hükümleri sağlamaları durumunda aktüer unvanını alırlar. Sınavların içeriği “Sınav Düzenleme Kurulu’nun önerisi üzerine Müsteşarlıkça belirlenmektedir.

İsbul.net zengin aday veritabanı sayesinde firmalar aradıkları elemanlara kolayca ulaşabilmektedir. Bu mesleği yapmak isteyen bireyler ise mesleğe dair bilgilerin olduğu yazımızı mutlaka okumalı…