Konkordato Nedir, Konkordato Şartları Nelerdir?

Son dönemde meydana gelen ekonomik gelişmeler sonucu pek çok firma konkordato ilan etti. Bununla birlikte vatandaşların kafasında soru işaretleri belirdi. Konkordato terimi son zamanların en çok konuşulanları arasında yerini aldı.Ancak bu kavram bazı anlam karmaşalarını da beraberinde getirdi. İflas erteleme ve konkordato terimleri halkın karıştırdığı, anlam ayrımını belirleyemediği iki durumdur. Peki, konkordato nedir, konkordato şartları nelerdir?

Konkordato Nedir?

Konkordato, en basit tabirle firmaların iflas etmemek için karşılıklı taviz vererek anlaşması ya da borç yapılandırmasıdır. Konkordato, iflas erteleme durumunun ortadan kaldırılması sonucu oluşan boşluğu doldurmaktadır. Borcun vadesi dolmasına rağmen borçlu firmanın borcunu ödeyemeyecek durumda olması halinde; ödeme süresinin uzatılması yahut alacaklının alacağında indirim yapması şeklinde gerçekleştirilen düzenlemedir. Konkordato, finansal durumu zarar gören güvenilir firmalar için uygulanmakta olup belli şartlar sağlandığında kabul edilmektedir. Konkordato şartları arasında en önemli kıstas, firmanın iflastan sonra borç tutarını karşılayacak durumda olmasıdır. Bunun için tüm mal varlığı ve gelir-gider tablosu belirlenerek karara varılır. İflas durumu söz konusu olmasa bile tüm borçlular Asliye Ticaret Mahkemeleri'ne başvurarak konkordato talebinde bulunabilir. İçeriğine göre konkordatolar belli gruplara ayrılmaktadır.

Yüzde (Tenzilat) Konkordatosu:

Alacaklının borcun belirli bir yüzdesinden feragat etmesi vee borçlunun bu indirim dahilinde borcunu ödemesi şeklinde gerçekleştirilir.

Vade (Mühlet) Konkordatosu:

Borç miktarında düzenleme yapılmamakla birlikte, borç vadesinin ertlelenmesi durumudur.

Karma Konkordato:

Alacaklının borcun bir kısmından vazgeçerek kalan borçlar için de yeni bir vade belirlediği veya taksit imkanı sunduğu konkordato türüdür. İflas içi konkordato ve iflas dışı konkordato olarak ikiye ayrılır.

Konkordato Süresi Ne Kadardır?

Konkordato talebi ardından gerekli belgelerin sunulmasının ardından mahkeme 3 aylık geçici mühlet verir. Gerekli olduğu takdirde 2 ay daha uzatılarak bu süre toplamda 5 aya çıkar. Kesin mühlet kararı ise geçici süre zarfında, komiser raporunu inceleyerek belirlemektedir. Kesin konkordato mühleti 1 yıl olup gerektiğinde 6 ay daha uzatılabilir.

Kişisel Konkordato Nasıl Yapılır?

Şahıs konkordatosu ya da kişisel konkordato nedir, konkordato şartları nelerdir? Yüksek meblağlarda borcu olan vatandaşlar da tıpkı şirketler gibi konkordato ilan etmeye başladı. Vatandaş konkordatosu için özel olarak belirlenen komiserler başvuruda bulunan bireyler için mali denetleme yapmakla, toplantı organize etmekle, alacaklılarla pazarlık yapma ve mahkeme sürecini kontrol etme görevlerini üstleniyor. Ciddi olmayan, alacaklıları zarara uğratmayı hedefleyen ve art niyet besleyen bireyleri tespit ederek konkordato kabul sürecinin gidişatını bizzat belirliyor. Bu sürecin sonunda kabul edilen vatandaş konkordatosu, şirket konkordatolarında olduğu gibi seyrediyor.