2019 Şubat Ayı İşsizlik Oranları Açıklandı

Şubat ayı işsizlik oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜEK) tarafından açıklandı. Geçtiğimiz yıllara göre artık göstermekte olan oranlar, 2018’deki işsizlik oranına kıyasla %4.1 gibi bir oranda artış göstermektedir. Bu durumda işsizlik oranı %14.7 olarak belirtilmekte ve yaklaşık 4 milyon 730 bin gibi bir rakama tekabül etmektedir. Bu da rakamların 1 milyon 376 bin arttığını ifade etmektedir.

İşsizlik oranları, gruplara ayrılarak hesaplanmış ve bu doğrultuda veriler elde edilmiştir. TÜİK, tarım dışı işsizlik oranının 4,4 puanlık bir artış sağlayarak %16,9 olduğunu, genç nüfusta yaşanan işsizlik oranının da 7,1 puanlık bir artık ile %26,1’e ilerlediğini ifade etmektedir. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı önceki döneme göre 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bin kişi olarak belirlenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu istihdam edilenlerin oranının ise 1,8 puan azalarak %44,8 olduğunu ifade etmektedir.

İŞ ALANLARI GENELLİKLE HİZMET SEKTÖRÜNDE

Yapılan çalışmalara göre elde edilen veriler, tarım sektöründe çalışanlar genel tabloda %17,1’lik bir dilimi oluştururken, %19,7’lik dilim ise sanayi sektöründe çalışanları kapsamaktadır. Elde edilen verilerin %5,4’ünü inşaat sektörü oluşturmaktadır. Geriye kalan %57,7’lik dilim ise en yoğun işçi nüfusunu barındıran hizmet sektörünü ifade etmektedir. Hizmet sektörü, Türkiye’de en çok işçi nüfusunu barındıran sektörlerden biridir. Bu nedenle diğer sektörlerde cüzi de olsa bir azalma görünürken, hizmet sektörü artış sağlamaktadır.

Tüm bunların dışında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışan kişi sayısı artış göstererek %33,5 oranına yükselmiştir. Tarım alanında kayıt dışı bir şekilde çalışanların oranı da 1,1 puan artış göstermekte ve oran %22,8 sayıya ulaşmaktadır.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI

2019 TÜİK verilerine göre iş gücüne katılım oranı önceki senenin aynı dönem verilerine göre 564 bin kişi artmış ve %52,5 oran ile 32 milyon 84 bin kişiye ulaşmıştır. Kamusal alana sağlanan istihdam oranları önceki yıllara göre %21,6 oranında artış göstererek 4 milyon 517 bin kişiye ulaşmıştır. Bu artışın ana sebeplerinden biri ise sürekli işçi olarak çalışan kesimin kamu istihdamına dahil edilmesi olmuştur.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ORANLAR

Türkiye İstatistik Kurumu, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranlarının 113 bin kişi artarak %13,6’ya yükseldiğini, sayının ise 28 milyon 85 bin olarak belirlendiğini ifade etmiştir. Bu değişiklik mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranlarında da gerçekleşmiş ve bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 28 milyon 85 bin kişiye kadar ulaşmıştır. Bu artışın oranı ise %46,0 olarak ifade edilmiştir. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ne katılma oranı ise 0,2 puanlık bir artış sağlayarak %53,2’ye yükselmiştir. Verilere göre istihdam edilen kişi sayısı sanayi sektöründe 4 bin, inşaat sektöründe 14 bin, tarım sektöründe 23 bin ve hizmet sektöründe ise 108 bin artmıştır.