Bu ilanın başvuru süresi dolmuş veya ilan yayından kaldırılmış olabilir.

Tugra Yönetim iş ilanları

Tugra Yönetim

Çok Acil Gözetim Personelleri Aranmaktadır

Metropol Yangın iş ilanları

Metropol Yangın

Şoför Alınacaktır

F&Q iş ilanları

F&Q

Servis Şoförü

Ardesav Koruma Ve Özel Güvenlik Hizmetleri iş ilanları

Güvenlik Görevlisi

Ardesav Koruma Ve Özel Güvenlik Hizmetleri

2019-11-02
2019-11-02
Bu ilanın başvuru süresi dolmuş veya ilan yayından kaldırılmış olabilir.
Devamı..

İş Tanımı

 • Özel Güvenlik Sektörü içinde çalışmak ister misiniz?
 • Firmaların taleplerin karşılanması ve Profosyonel hizmetin devamlılığı amaçlanarak 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine kanun gereği, İSTANBUL Genelinde Çok sayıda Özel Güvenlik Eğitimini tamamlayarak İç İşleri Bakanlığından yapılan sınavda başarılı olmuş, Özel Güvenlik Kimlik kartı almaya hak kazanmış ve gerekli adli soruşturma sonrası Kimlik personel ihtiyacı bulunmaktadır.

Verilen Haklar:

 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri dair Kanun gereği Özel Güvenlik Görevlisi olduğunuzda, iç İşleri Bakanlığı'nın mevzuatlarına göre çalışma programlarında görev alır ve görev aldığınız proje sınırları içinde Genel Kolluk (Polis, Jandarma) yetkileri ile görev yaparsınız.
 • Denetimi ve Koşulları İç İşleri bakanlığından faaliyet izin belgeli şirketlerde görev alarak, SGK ve Mali Mesuliyet sigortalarınız her ay kesintisiz olarak yatırılacaktır.
 • Kurumsal Firmalarda Sosyal haklarınız Göz önünde bulundurularak Maaş, Mesai, Yol, Yemek imkanlarınız tarafınıza karşılanacaktır.

Çalışma İmkanı:

 • Takım Çalışmasına uyumlu olmanız gerekmektedir.
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği verilen görev ve talimatlara uyumlu olması gerekir.
 • Çalışma Vardiya düzenine uygun çalışması gerekmektedir.
 • Sektöründe Hizmet veren firmaların devamlı Eğitimli ve Özel Güvenlik Kimlik Kartı personel ihtiyacı devamlı olmakta ve TYP ile Kamuda Hizmet kadrosuna kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Aranan Nitelikler

 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun
 • Madde-10
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • (Değişik: 21.04.2005/5335-23c)
 • Silahsız Görev yapacaklar için; En az 8 (Sekiz) yıllık ilköğretim veya Orta Okulu mezunu olmak, 18 Yaşını doldurmuş olmak.
 • Silahlı olarak Görev yapacaklar için; En az Lise ve Dengi okulu mezunu olmak 21 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, Ağır hapis veya 6 (Altı) aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devam eden Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlama, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık yapmak, ırza tasallut, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü olmamak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut hastalığı ile özürlü bulunmamak,
 • 14. Maddesinde Belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimi Başarı ile tamamlamış olmak şartıyla ilgili adayların başvurularını bekliyoruz.

Ek Bilgiler

HARİTAYI GÖSTER

Prestij İlaçlama